Benutzerspezifische Werkzeuge

polski

Klinika Medycyny III

Do zadań Kliniki Medycyny Ogólnej jest zapewnienie opieki ambulatoryjnej oraz prowadzenie specjalistycznych przychodni lekarskich. Ponadto współpraca z pozostałymi klinikami w obrębie Szpitala Uniwersyteckiego. Atutem zaś naszej Kliniki jest możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych językach.

Endokrynologia, Diabetologia i Metabolizm

 W przychodniach tego oddziału udzielane są porady lekarskie pacjentom z problemami układu endokrynologicznego tj. z chorobami tarczycy i przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy oraz osób z insulinomą. Ponadto leczy się pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 oraz patologiami metabolizmu lipidów tj. hipercholesterolemią oraz hipertriglicerydolemią. Przyjęcie pacjenta do leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim wymaga skierowania wydawanego przez lekarza rodzinnego tzw. pierwszego kontaktu. Jeden z dwóch oddziałów Kliniki III zajmuje się pacjentami z syndromem stopy cukrzycowej oraz nadzorem leczenia cukrzyków z wykorzystaniem pomp insulinowych. Drugi zaś zajmuje się ustalaniem terapii insulinowej dla nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą oraz trudnymi w leczeniu dysfunkcjami metabolizmu lipidów.

Wstępna diagnoza chorób układu hormonalnego stawiana jest na podstawie specjalistycznych testów, które służa do wdrażania odpowiedniego leczenia. Leczenie operacyjne następuje prawie wyłącznie w przypadkach stwierdzania nowotworów np. przysadki mózgowej, trzustki lub nadnerczy. W naszej Klinice stosujemy nowatorską technikę regulacji poziomów cholesterolu we krwi zwaną „lipidoapheresis”. Wskazaniem do tego leczenia są osoby z zaburzeniami metabolizmu lipidów, w których stosowanie odpowiedniej diety oraz dostępnych lekarstw zawodzi. Zwłaszcza, gdy stwierdza się u tych pacjentów współwystępowanie chorób sercowo naczyniowych.

Nefrologia i Hemodializa

W oddziale tym Kliniki III leczy się pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami prowadzącymi do uszkodzenia nerek, zaburzeniami elektrolitów oraz infekcjami dróg moczowych. Ponadto osoby z białkomoczem, obecnymi w moczu erytrocytami jak i pacjentów skierowanych do transplantacji nerki. Punkt transplantacyjny nerek jest ważną częścią oddziału nefrologicznego. W przychodni zaś wykonuje się wstępną kwalifikację przyszłych biorców nerek. Natomiast planowanie leczenia oraz skomplikowane procedury diagnostyczne wykonywane są w obrębie oddziału klinicznego. Do badań wykonywanych na oddziale zalicza się biopsję nerek oraz badania naczyń krwionośnych nerek. Leczenie niektórych chorób nerek wymaga stosowania różnych antybiotyków, przeciwciał, chemoterapii lub produktów pochodzących z krwi. Możliwe jest występowanie komplikacji związanych z leczeniem w przypadku stosowania transplantacji nerek oraz terapii immunosupresyjnej, które mogą objawiać się, zakażeniami rzadko spotykanymi mikroorganizmami lub np. gorączka o nieznanym pochodzeniu. Przypadki tego rodzaju muszą być leczone na oddziale klinicznym. Również niektóre przypadki leczenia nadciśnienia wymagające stosowania silnych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, mogę być stosowne tylko w warunkach oddziałowych. Niewydolność nerek jest wskazaniem do stosowania hemodializy. W przypadku stosowania dializy dootrzewnowej zakładany jest na oddziale nefrologicznym cewnik. Cewnikowanie jak i hemodializę stosuje się w warunkach hospitalizacyjnych tylko w przypadku konieczności. Jakkolwiek po wypisaniu z oddziału nefrologicznego Kliniki pacjenci mogą kontynuować leczenie w przychodni. Ważnymi wskazaniami do leczenia na oddziale są choroby związane z krwawieniem torebek nerkowych, zakrzepicą naczyń nerkowych, ostre odwodnienie, zaburzenia gospodarki elektrolitowej np. potasu, magnezu czy fosforu oraz dysfunkcje nerek związane z chorobą reumatyczną.

Angiologia (Choroby naczyń krwionośnych)

Centrum naczyniowe zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z zaburzeniami krążenia kończyn dolnych i górnych. W Klinice stosowne są nowoczesne metody diagnozowania tych schorzeń (ultrasonografia oraz angiografia). Ponadto leczy się tam również pacjentów z stenozą nerek oraz zaburzeniami kaskady krzepnięcia. Możliwe są również konsultacje chirurgiczne.

Reumatologia

W Klinice III prowadzone są badania i leczenie chorób o podłożu reumatoidalnym zarówno na oddziale jak i w warunkach ambulatoryjnych. Stosowne są ponadto najnowsze metody leczenia tych chorób.

Geriatria

Interdyscyplinarny oddział geriatryczny obejmuje lekarzy internistów, neurologów oraz psychiatrów. Do tego oddziału kierowani są pacjenci z nowo nabytymi poważnymi schorzeniami, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Kierowani są oni odpowiednio według problemów związanych z leczeniem chorób neurologicznych, o podłożu psychiatrycznym jak i ogólnym. Oddział ten prowadzi konsultacje z lekarzami pierwszego kontaktu. Większość z 18 dostępnych łóżek w tym oddziale zajmują pacjenci z problemami na tle nerwowym oraz psychiatrycznym. Oddział ten jest częścią Interny z uwagi na częste występowanie różnych schorzeń ogólnych u pacjentów w wieku emerytalnym.

Oddział ratunkowy

Oddział ratunkowy wyposażony jest w 6 nowoczesnych stanowisk, które są nadzorowane odgórnie. Miejsce to posiada również pełne zaplecze diagnostyczne i jest przystosowane do zastosowania leczenia wstępnego. Możliwe są konsultacje z lekarzami wszystkich oddziałów Kliniki. W centrum zainteresowania tego oddziału są głównie pacjenci dostarczeni do oddziału przez służby ratownicze, karetki pogotowia oraz pacjenci przywiezieni z innych szpitali. W rzadkich przypadkach są to pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie moli skontaktować się z lekarzami pierwszego kontaktu lub rodzinnymi. Pacjenci, którzy nie wymagają szybkiego stosowania leczenia mogą zostać przyjęci przez tzw. „Kassenarztliche Bereitschaftsdienst” - służba zdrowia, która zastępuje lekarzy rodzinnych w okresie świąt oraz wakacyjnym. Znajduje się również na terenie kampusu szpitala uniwersyteckiego.

Badania naukowe

W centrum zainteresowania naukowego Kliniki III jest: mikrokrążenie, diabetologia doświadczalna, patobiochemia, molekularna endokrynologia oraz diabetologia.